Lir Kültür ve Sanat Merkezi Antalya

başlık

"Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur." M.K. ATATÜRK

Sanat; insana kendi varlığını hissettiren, yaşama farklı açılardan bakmasını sağlayan, onun kendini ruhen ve bedenen rahat etmesini sağlayan bir yaşam felsefesidir. Tolstoy sanat hakkındaki görüşünü şöyle açıklar: “ İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra aynı duyguyu başkalarında hissedebilmesi için hareket ses, çizgi, renk veya kelimelerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır.”

Sanat Eğitimi: Müzik , bale, resim, el sanatları ve becerileri, grafik, yağlı boya, sulu boya, maket, bale kostüm eskizleri, sahne dekorasyon çalışmaları , drama, koro, müzikal , tiyatro eğitimi, gençlerin veya çocukların duygusal, estetik olmasına hizmet etmektedir. Araştırmalar sanatla ilgilenen öğrencilerin potansiyel-yaratıcılık yeteneklerini geliştirmekle birlikte, onların serbest düşünme, karar verme, değerlendirme, kendilerini idrak edebilme gibi olgularını da oluşturduğunu açığa çıkarmaktadır.

Sanat eğitimi öğrencilerine çalışma disiplini kazandırmalı, onlara görmeyi öğretmeli, yeni sentezlere varabilme cesareti yüklemelidir. Yaptırdığı uygulamalarla öğrencilerinin sorumluluk duygusu gelişmiş, fikir üretebilen, paylaşan, sorunlara karşı duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen, yaratıcı bireyler olmasına katkı sağlamalıdır. Sanatsal etkinlikler yoluyla bireylerin ve toplumun içinde yaşadıkları çevreye duyarlı olmalarını sağlamaya, çevresi ile yararlı bir etkileşim içine girebilmelerine, estetik ihtiyaçlarını karşılamaya, ürün ortaya koyabilme ve yorumlama güdülerini doyurmaya, yaşantılarını daha anlamlı hale getirebilmelerine imkan vermeye yönelik düşüncededir. Estetik beğenisi gelişmiş bireylerin kendilerine ve toplumlarına katkıları daha fazla olacaktır.

Lir Kültür ve Sanat Merkezi'nin misyonu: Görsel algısı gelişmiş, kendini sanatsal yollarla ifade edebilen, içinde yaşadığı kültürü önce tanıyan, öğrenen, koruyan ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu üstlenen, dünya kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler yetiştirilmesidir. Profesyonel kadrosu ile kaliteli eğitim vererek mutlu ve üretken nesillerin oluşması için, kendini farklı sanatsal yollarla ifade edebilmelerine ortam ve imkan sağlanmaktadır. Geleceğe profesyonel, işini bilen ve seven kadrolar hazırlamaktadır.