" İnsan çalışarak öğrenir,
resim yaparak ressam olur.
Ancak önce ellerini kullanmalıdır. "

V. Van GOGH

Resim Ana Sanat Dalı

resim ana sanat dalı

Resim-İş eğitimi bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmede yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırmak amacı ile yapılan bir eğitimdir.

Amacımız; Çocuğun kendini dışa vurabilmesi için gerekli ortamı hazırlama, Bireyi yaşamlailişki içinde tutma, Estetik kişilik kazandırma, yaratmanınmutluluğunu duyumsatma, Sanatın özgürlük olduğunu kavratma, Biçimsel anlatımla ilgili teknik olanakları deneme, Sanatı yaşama ya da sanatın değerini anlama.

Hedefimiz; okul öncesi, okul çağı, okul sonrası bireylere ulaşabilmektir. Özgür insan; duyan, düşünen, yaratan, kendisi ile barışık olan, doğayı ve insanları seven bir varlıktır. Özgür insanı yetiştirmenin yolu ve etkili aracı sanat eğitimidir.