Müzik Ana Sanat Dalı

Okul Öncesi Müzik Eğitimi

okul öncesi müzik eğitimi

Okul öncesi müzik eğitiminin hazırlık aşamasında esas en önemli gerçek; beynimizin sağ ve sol yarım kürelerinin hepsinin devrede olmasıdır. Beynimizin sol yarım küresi, mantıksal, sözel, akılcı, soyut, sayısal, sağ yarım küresi ise, sözel olmayan, somut, sezgisel düşünme biçimlerine yöneliktir. Bu programımıza 5- 6 yaşından itibaren öğrenci kabul edilir. Okuma-yazma bilmeyen öğrencilerimizle müzik alfabesi, nota tanıma ve yazma teknikleri geliştirecek renklerle başlamaktayız. Amacımız piyanoya başlamadan önce çocuğun bir sesi renkle algılaması, renk sayesinde müziğin sesini görmesini ve duymasını sağlamaktır. Okul öncesi eğitim programımızda sağ ve sol duyuları doğru kullanmak çok önemlidir. Geometrik kavramlar, alt ve üst sesleri yükseklik veya kalınlığına göre kullanabilmek , göz egzersizini geliştirmek , her iki anahtarda da (sol ve fa anahtarları) notaları , parmak numaralarıyla aynı anda algılamak ve uygulamak.

Temel Müzik Eğitimi

temel müzik eğitimi

Teori – solfej,müzik tarihi ve enstrüman eğitimi. Temel müzik eğitimi 4 yıldır. Programı tamamlayan öğrenci, güzel sanatlar fakülteleri veya ortaokul dönemi konservatuar eğitimine denklik sağlamış olur.

İleri Seviye Akademik Müzik Eğitimi

akademik müzik eğitimi

8 yıllık müfredat programı başarıyla tamamlayan öğrenci; MEB onaylı usta eğitimci diploması almaktadır.

Enstrüman, Teori Solfeji Eğitimi

enstrüman eğitimi

Sertifika programlarımızın pratik uygulama müfredatıdır, temel müzik veya ileri seviyede akademik müzik eğitiminin önemli programıdır ( haftada 2 saat olmak üzere 1 saat teori solfej, 1 saat pratik uygulamalı bire bir enstrüman dersi. Piyano, keman, gitar, viyolonsel, saksafon, yan flüt .

Hobby niteliğinde müzik eğitimi: Öğrenci 1 saat teori solfej, 1 saat enstrüman pratik uygulama dersleri görecektir. Bu konumdaki öğrencilerimiz sınava tabii değildir. Müziksel işitme ve ritm duygusunu geliştirmeyi, seçeceği enstrümanı çalmayı ve hayatına müzik kültürünü taşımayı hedefleyen herkes bu programa dahil olabilir.