Sanat ne bir oyun, ne bir eğlencedir.
O, ancak ruhun
dışarıya vurularak kendisini
gösterme ihtiyacıdır.

E.G. BENITE

Drama Ana Sanat Dalı

drama tiyatro ana sanat dalı

Drama eğitimin temelinde oyun ve tiyatronun rolü büyüktür. Dramatik bir ortam oluşturularak doğaçlama oyunlar gence doğrudan katılım imkanı sunarak kendini geliştirme ve öz güvenini sağlamlaştırma şansı tanır. Gelişme sürecinde oyunun çocuk, ya da gençlerin duygusal ve fiziksel gelişimine sağladığı olumlu katkılar, “Drama” nın her zaman eğitimin önemli bir parçası olduğunu kanıtlamıştır. Çocuk rol alma deneyimiyle kendini ve çevresini öğrenir; dramatik faaliyet, insanın dünyayı doğru algılayarak içinde kendi yerini bulmasını sağlayan doğal ve etkili bir yöntemdir. “Tiyatro çocuğun düşünme, rahatlama, kanıtlama, anımsama, çalışma, cesaret etme, deneme, yaratma ve anlama yoludur.” Freud’a göre dramatik oyunun bu değişik şekilleri çocuğun çevresine hükmetmesini, onunla baş etmesini sağlar. Bu yolla çocuk, eğlenirken öğrenir ve bu durum da dramatik oyunu öğrenmenin doğal ve kolay bir yolu haline getirir.

Amacımız: Duyguların sağlıklı bir biçimde dışa vurulmasını sağlamak; çocuğun yaratıcı hayal gücünü geliştirmek, çocuğa özgür düşünebilme ve ifade etme şansı vermek, çocuğun hem sosyal açıdan, hem ekip çalışması açısından, hem de başkalarıyla işbirliği yapabilmesi açısından bilincini geliştirmektir. “Drama” nın çocukların duygusal eğitimine sağladığı olumlu katkılar bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle sabittir. Drama, onların kişiliklerini geliştirerek, yaratıcı ve sosyal bireyler haline gelmelerini sağlar . Drama, çocukların dünyayı daha basit ve daha kolay algılayabileceği keyifli bir yoldur. O halde bu keyifli yolda neden yürümesin çocuklar..