Blog

Çocuk Eğitiminde Müziğin Önemi

LİR SİNGİNG.jpg (1)Erken çocukluk döneminde müzik eğitiminin amacı; çocuğun duygusal, bilişsel, dil ve psiko-motor gelişimlerine yardımcı olmak başka bir deyişle çocuğun duyduklarını, düşündüklerini ritim ve şarkılarla serbestçe ifade edebilmelerini çocuğun müzik kültürü ile tanışmasını ve müzik sevgisini kazanmasını sağlamaktır.

Çocuğun içinde bulunduğu müzik ortamı çocuğun müzik gelişimini olumlu veya olumsuz yönde etkileyecektir. Çocuğun müzik gelişimine olumlu yönde yapılacak en önemli katkıyı yine çocuğun gideceği erken çocukluk eğitim kurumu sağlayacaktır.

Erken çocukluk eğitiminde müzik, çocuğun sosyalleşmesinde ve kişiliğinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Çocuk çevresinde duyduğu çeşitli sesler ve müzik sesleriyle her zaman müziğin içindedir. Çocuk sesleri dinleme, sesleri ayırt etme, ses üretme çalışmaları, nefes açma çalışmaları, ritim çalışmaları, şarkı söyleme, yaratıcı dans, müzikli dramatizasyon ve müzikli öykü çalışmaları ile müziğin içine girer.

Bu çalışmalar doğrultusunda müzik yoluyla duygularını anlatabilir. Yaratıcılığı gelişir. Çocuğun müziğe karşı doğuştan bir ilgisi ve yeteneği vardır. Fakat her çocuğun müziğe karşı olan yeteneği aynı derecede değildir. Bunun yanı sıra bütün çocuklar müziği sever. Çocuk hayata ilk gözünü açtığı andan itibaren sesle tanışır. Hatta bazı araştırmacılara göre çocuk anne karnındayken dışarıdan gelen seslerden etkilenebilir. Ritim ve sesi küçük yaşlardan itibaren kavrayabilir.

Erken çocukluk döneminde müzik eğitimi çocukların davranışlarını geliştirmeye yardım edecek özellikte olmalıdır. Müzik etkinlikleri bu özellik göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren kaliteli ve iyi bir müzikle eğitilirlerse daha sonraki dönemlerde kaliteli, iyi müziği seçebilen, kaliteli müziği seven ve müzikten doğru bir şekilde faydalanmasını bilen kişiler olarak yetişeceklerdir.

Müziğin Çocuk Gelişimine Etkileri

LİR VOCAL (2).jpgErken çocukluk döneminde müziğe ve müzik etkinliğine mümkün olduğunca ağırlık verilmeli, çocuğun müzik ruhuyla gelişmesine yardımcı olunmalıdır. Erken çocukluk döneminde verilen müzik eğitimi çocuğun tüm gelişim alanlarını etkilemektedir. Erken çocuklukta verilen müzik eğitiminin çocuğun gelişimine olan etkileri başlıca üç ana grupta incelenebilir:

 • Zihinsel ve dil gelişimine etkileri
 • Duygusal ve sosyal gelişime etkileri
 • Bedensel ve psiko-motor gelişime etkileri
 • Erken çocukluk eğitiminde müzik etkinliğinin çocuğun zihinsel ve dil gelişimine olan etkileri
 • Erken çocuklukta verilen müzik eğitimi, çocuğun yaratıcılığının gelişmesine yaşamı doğru olarak algılamasına yardım eder.
 • Çocuğun karşılaşacağı problemlerin nedenlerini anlamada ve çözmede kolaylık sağlamasına yardımcı olur.
 • Çocuğun dikkatini geliştirir. Dikkati gelişen çocuk olayların ve insanların özelliklerini doğru bir şekilde kavrayabilir.
 • Çocuk kendini ifade ederek tanıtır. Bunun sonucunda konuşma ve ifade yeteneği gelişir.
 • Çocuğa kavram gelişimi kazandırır.
 • Dil çevikliği kazanır.
 • Akıcı konuşma becerisi ve alışkanlığı gelişir.
 • Çocuk eğitiminde müzik etkinliğinin çocuğun duygusal ve sosyal gelişimine olan etkileri
 • Çocuk sınıfta yapılan müzik etkinliklerinde birlikte hareket etme ve birlikte yaşama alışkanlığı kazanır.
 • Toplumda nasıl davranılması gerektiğini öğrenerek sosyal uyum kazanır, kendisini toplumda rahat bir şekilde ifade edebilir.
 • Kendini ifade ederek duygusal yönden rahatlar.
 • Grup çalışmalarında içine kapanık olan bir çocuk, grup içinde rahatlayarak, dikkati üzerine çekmeden başkalarıyla birlikte hareket etmeyi öğrenir. Hata yapmaktan korkmaz, denemeyi öğrenir.
 • Etkin iletişim kurmayı öğrenir.
 • Duygusal yönden rahatlar, güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygular, davranışlar müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüştürülebilir.
 • Çocuk kendi kültürünü, gelenek ve göreneklerini müzik ve danslar yoluyla tanır. Vatan-millet-ulus-bayrak duyguları gelişir. İyi-güzel-doğru kavramları öğretilerek toplumsallaşması sağlanabilir.
 • Çocuk eğitiminde müzik etkinliğinin çocuğun bedensel ve psiko-motor gelişimine olan etkileri
 • Ritim duygusu gelişir.
 • Çalgı ve çalgı olarak kullanılabilecek oyuncakları, araç-gereçleri kullanırken, müzik eşliğinde hareket ederken, el -göz koordinasyonu, büyük ve küçük kasları gelişir. Bu da bedensel ve psiko-motor gelişimini olumlu yönde etkiler.
 • Çocuğa sistemli yürüyüş ve duruş alışkanlıkları kazandırır.