ANA SANAT DALLARI

Okulumuzda çeşitli sanatsal aktiviteler uygulamaktayız. Müzik ve bale öğrencilerimize sunduğumuz bu aktiviteler, onlara ana sanat dallarında aldıkları eğitimlerde büyük bir katkı sağlanmaktadır. Örneğin: bir müzik öğrencimiz renk algılama, obje seçimi, geometrik kavramlar, hayal gücü, improvizasyon, içindeki duyguları el sanatlarıyla şekillendirerek veya gördüklerini duyduklarını bir tabloya yansıtarak piyano eserlerini doğru ve kolay anlayabilir. Hamur çalışmaları parmak kaslarının güçlenmesine fayda sağlanmaktadır. Drama tiyatro aktivitelerine katılan öğrencilerimizin, koro eğitimi, diksiyon, jest, mimik, replikten sağladığı avantajlar, onların cümle kavramı, ses tonlaması, doğru ifade, doğru nefes alıp verme becerilerini geliştirmektedir. Drama eğitimleri alan öğrencilerimiz okulumuzda düzenlediğimiz müzik, tiyatro, resital konserleri gibi yıl sonu gösterilerimizde aktif rol oynamaktadırlar. Aldıkları eğitimler, bütün öğrencilerimize ana sanat dallarımızdaki sertifika programlarımızı en doğru, en profesyonel anlamıyla kavramaları ve sanat eserlerini en duyarlı şekilde icra etmeleri konusunda olumlu sonuçlar sağlar. Müzik veya bale eğitmeni diplomalarını alıp mezun olan öğrencilerimiz, gelecekte sanat, pedagoji kariyerlerine tecrübe, profesyonalizm, zengin bilgi ve geniş hayal gücü kullanma yetenekleri gibi ayrıcalıklı avantajları da taşırlar.